Ceny

Cena pobytu, včetně stravy a ubytování je 4.500,- Kč

  • Záloha činí 1.500,- Kč a je pro rezervaci termínu nutná!!! (platba poštovní poukázkou na adresu provozovatele, nebo na bankovní účet č. 2000921861/2010).
  • Záloha je nevratná, odečítá se z celkové částky tábora. Musí být zaplacena do 14-ti dnů od přihlášení na tábor.
  • Doplatek za tábor, ve výši 3.000,-Kč, doplatit do konce května, na bankovní účet č. 2000921861/2010.
  • Cena nezahrnuje dopravu dětí na tábor. Dopravu zajišťují rodiče. Příjezd 11°°- 12°°hodin.

Platbu můžete provést těmito způsoby:

  • zasláním poštovní poukázkou - kopii ústřižku - na adresu provozovatele
  • bankovním převodem na účet provozovatele

Pokud by se vaše dítě nemohlo zúčastnit tábora v daném termínu, dá se tato situace vyřešit náhradníkem, kterého si sami seženete, nebo platí tento storno režim: odřeknutí v kterémkoliv termínu po odeslání přihlášky paušální poplatek 500,- Kč, odřeknutí do 30. 05. daného roku 50% z ceny.