Ceny

Cena pobytu, včetně stravy a ubytování je 5. 600,- Kč

  • Záloha činí 3.000,- Kč a je pro rezervaci termínu nutná!!! (platba poštovní poukázkou na adresu provozovatele, nebo na bankovní účet č. 2000921861/2010).
  • Záloha je nevratná, odečítá se z celkové částky tábora. Musí být zaplacena do 14-ti dnů od přihlášení na tábor.
  • Doplatek za tábor, ve výši 2.600,-Kč, doplatit do konce dubna, na bankovní účet č. 2000921861/2010.
  • Cena nezahrnuje dopravu dětí na tábor. Dopravu zajišťují rodiče. Příjezd první turnus 11°°- 12°°h a druhý turnus 12,30 - 13°°h.

Platbu můžete provést těmito způsoby:

  • zasláním poštovní poukázkou - kopii ústřižku - na adresu provozovatele
  • bankovním převodem na účet provozovatele